Velence
   
| Velence | Története | Gazdasága | Gasztronómia | Látnivalók Velencében | Karnevál | Galéria | Térkép |
Története

vilagvarosai.hu on Facebook

Velence látképe

Velence látképe (Foto: Flickr by ezioman)


Velence létrejöttét részben a természeti erőknek, részben az ember alkotómunkájának eredménye. A jégkorszak során az Alpok törmelékei, melyek gleccserek hatására szakadtak le a hegyről, a tenger szállító munkájának köszönhetően a part közelében szigetek és túrzások keletkeztek. Belső tenger alakult ki, amely 6-10 km szélességben terült el a tenger és a szárazföld között. Velence az élő lagúnáknak köszönheti létrejöttét, melyek azért kapták az „élő” jelzőt, mert az idők során nem mocsarasodtak el. Velence mellett sok másik kis sziget is létrejött, mint például Muránó és Buránó szigete is. Az V. században, a szárazföldi hódítások miatt bekövetkezett népvándorlás hatására egyre több ember keresett és talált menedéket a festői lagúnák között. A menekültek csoportokba rendeződve éltek, sólepárlással és halászattal és földműveléssel foglalkoztak. A évszázadok múlásával a kis csoportok egy egységbe tömörültek, a népesség növekedésnek indult, melynek köszönhetően kénytelenek voltak a lagúnák rovásait kövekkel és földdel feltölteni. Az így feltöltött terület alkalmas volt arra, hogy a megnövekedett népességnek lakhelyül szolgáljon. A szigetek között csatornák kezdtek kialakulni, a Rialto-szigeten kialakult a város központ, melynek érdekessége, hogy ma is ugyanúgy központi szerepet tölt be, mint évszázadokkal korábban. A szigetek közötti együttműködés 697-re annyira szorossá vált, hogy közös főnököt választottak, Paulicius Anafestust, aki az első dózséja volt a 1100 évig fennálló Velencei Köztársaságnak.

Velence félhomályban

Velence félhomályban (Foto: Flickr by Fasterbit)


A IX. századra Velence tengeri hatalommá, kereskedelmi központtá fejlődött. Szoros kereskedelmi kapcsolatokat ápolt a Kelet-római Birodalommal, de partnerei közé tartoztak az arab államok is. 827-ben Szent Márk evangélista hamvai Velencébe kerültek, ettől kezdve Velence állama Szent Márk Köztársaságának nevezte magát. Szent Márk és a szárnyas oroszlánjai Velence jelképévé vált. Egy évszázaddal később az állami élet irányítását a Nagytanács vette át. A dózse mellett egy 6 tagú testület dolgozott, a signoria. Az igazgatási feladatokat a procuratorok látták el, míg az igazságszolgáltatási feladatokra létrehoztak egy 40 tagú testületet. 1080-ban a Kelet-római Császárság segítségével egész Dalmácia és Isztria Velence felügyelete alá került. Velence egyre jelentősebbé vált, az invesztitúra harcokra is befolyással tudott lenni. Sajnos Velence történetében nem volt ritka a tűzvészek pusztítása, a 976-os tűzvészben a Szent Márk Bazilika korábbi épülete is odaveszett. A tűzvészek okozta pusztítások után az újjáépítéskor cölöpöket vertek le, melyek ma is alapját képzik a városnak.

Régi épületek

Régi épületek (Foto: Flickr by luca.candini)


A jelentős, irigylésre méltó kereskedelmi kapcsolatok miatt Velence konfliktusba keveredett Genova városával. A problémákat nem tudták békés úton rendezni, így a két tengeri köztársaság több mint 100 évig háborúban állott, amely háborúból a végén Velence került ki győztesen. A XV. század hozta meg Velence számára a virágkort, állami bevételei 1400000 aranyra rúgtak, a tengeren hegemóniát élveztek. A XVII. században a tengeri kereskedelmi útvonalak az óceánra tevődött át, amely Velence hanyatlását indította meg. Az állam 1718-ban már az összes gyarmatát elvesztette. A hanyatlás megállíthatatlannak bizonyult, Napóleon eltörölte a köztársaságot, Velencét és területeit először az osztrákok birtokolhatták, később pedig az Olasz Királyság területeit képezték. Napóleon bukása után ismét osztrák kézbe került. Velence 1848-ban ugyanúgy Ferenc József birodalmához tartozott, mint Magyarország. A forradalmi hangulat itt is kiteljesedett, a magyar forradalommal egy időben itt is forradalom tört ki, Manin Daniel vezetésével kikiáltották a Köztársaságot. Radetzky marsall leverte az olasz forradalmat, és 1866-ig osztrák kézben maradt. 1866-ban csatlakozott az Olasz Királysághoz.

A Hold Velence felett

A Hold Velence felett (Foto: Flickr by lince)


Impresszum és kapcsolat - Impressum and contact